Press Release, SIOP Asia XV Congress Evaluation, 24.05.2023

(End text below)

Հարգելի գործընկերներ,

Ավարտվեց մայիսի 18֊21-ը Երևանում անցկացվող Մանկական ուռուցքաբանության միջազգային միության ասիական 15-րդ համաժողովը (SIOP Asia 2023 XV Congress)։
Համաժողովի միջոցառումների և կարևոր ձեռքբերումների վերաբերյալ մանրամասները ներկայացված են կից մամուլի հաղորդագրությունում։
Լուսանկարները` https://drive.google.com/drive/folders/1xS2mGR2Tth15JcdXQ9oc13HdKKONOPbS
Շնորհակալություն համագործակցության համար։
Հարգանքով

SIOP Asia XV Congress Մեդիա Թիմ

____________________________________
Dear Colleagues,

The 15th Asian Congress of the International Society of Pediatric Oncology (SIOP Asia 2023 XV Congress), hosted in Yerevan on May 18-21, showcases the results.

The Congress events, important achievements for Armenia and highlights are presented in the press release attached.

Photos: https://drive.google.com/drive/folders/1xS2mGR2Tth15JcdXQ9oc13HdKKONOPbS

Thank you for your cooperation.

Best Regards

SIOP Asia XV Congress Media Team

_______________

DNA Strategy, Consulting Agency
SIOP Evaluation Press Release, 24.05.2023.docx

MS-Word 2007 document

Emil Lazarian

“I should like to see any power of the world destroy this race, this small tribe of unimportant people, whose wars have all been fought and lost, whose structures have crumbled, literature is unread, music is unheard, and prayers are no more answered. Go ahead, destroy Armenia . See if you can do it. Send them into the desert without bread or water. Burn their homes and churches. Then see if they will not laugh, sing and pray again. For when two of them meet anywhere in the world, see if they will not create a New Armenia.” - WS