Հրավեր ՙՀայ և պարսից գրականությունը՚ խորագրով քննարկում

Հարգարժան պրն/տկն

      ՀՀում ԻԻՀ դեսպանատան
մշակույթի
կենտրոնը
և
ՀՀ
ԳԱԱ
Արևելագիտության  ինստիտուտը, համատեղ՝  Հաֆեզի մեծարման օրվա առթիվ 
սիրով
հրավիրում
են
Ձեզ
մասնակցելու
 ՙՀայ և պարսից
գրականությունը՚  խորագրով քննարկմանը
և
Իրանի
մեծանուն
բանաստեղծ
Շահրիյարի
անվան
միջազգային գրական
մրցանակի
հանձնման
արարողությանը,
որը
տեղի
կունենա
2019 թ.
Հոկտեմբերի
14-ին
ժամը՝
15:00-ին,
Երևանի
Կապույտ
մզկիթի
հանդիսությունների
դահլիճում։

 Հասցե՝
Մաշտոցի
պողոտա
12

Հեռ. (010) 58-33-82 – (010) 22-90-53


Hrachya Kochar Ave., 7/3 

Yerevan Republic of Armenia 
Tel. (+ 374 10) 229053, 229054, 229766
 www.yerevan.icro.ir JPEG image


222.jpg

JPEG image

You may also like