Armenian Genocide Recognition in NL a step closer

PRESS RELEASE
Federation of Armenian Organisations in Netherlands (FAON)
24 April Committee
Contact: Mrs. I. Drost
Tel: +31- 6 242 725 74
Information:
Email: [email protected]

April 22, 2004

Recognition Armenian genocide in The Netherlands a step closer

THE HAGUE – On April 21, 2004, several hundred protesters urged for
recognition of the genocide of 1915 on Armenians in Turkey and expressed
necessity for Turkey to recognize the genocide before a date is set for
negotiations regarding accession of Turkey to the EU.

The Chairman of the Fixed Comission for European Affairs of the parliament,
Mrs. S. Dijksma, received the petition given by a survivor of the Armenian
genocide in the presence of MPs Van Bommel (Socialist Party), Huizinga
(Christian Union) and Van Der Staay (Reformed Party). Next a petition was
offered to the Dutch government at the Ministry of General Affairs. The
door and mailbox remained closed at the Turkish embassy. The demonstrators
had no other choice but to leave the letter on the doorknob.

During the demonstration on Plein square in The Hague MPs of the CDA
(Christian Democrats, PvdA (Labor Party), GroenLinks (Green Left) and SP
(Socialist Party) spoke to the demonstrators. In their speeches the MPs
underlined the importance of recognition of the Armenian genocide. Moreover
it became clear that the fraction of these parties, who together form the
majority in parliament, factually recognize the genocide. With this the
recognition in the Netherlands of the genocide on 1.5 million Armenians in
the latter years of the Turkish-Ottoman Empire has come a step closer.

Although the views of the parties and that of the 24 April Committee
concerning the recognition of the Armenian genocide are closely related,
there is a difference in the role recognition should play in the
decision-making of a date for negotiations with Turkey on the potential
accession of this country to the EU. In the next few weeks thoughts will
continue to be exchanged betwwen the 24 April Committee and the MPs.

The demonstration was the first in a series of activities that the 24 April
Comitte of the Armenian Federation has organized with the aim for
recogntion by Turkey of the Armenian genocide of 1915.

The yearly solemn commemoration of the Armenian genocide will be held this
April 24 from 1pm onwards at cemetery De Boskamp in Assen at the Armenian
memorial. After laying a wreath, a ceremony will be held in the auditorium
of the cemetery. Among others, Freek de Jonge, Paul Scheffer and Leen van
Dijke will speak, as well as the ambassador to Armenia in the Benelux,
Vigen Chitechian.

24 april Comité
voor erkenning en herdenking van de Armeense genocide 1915
Het 24 april Comité is een orgaan van de Federatie van Armeense
Organisaties in Nederland (FAON)

Informatie:
Contactpersoon: mr. I. Drost, Tel. 06 24 27 25 74
E-mail: [email protected]

Den Haag, 22 april 2004

P E R S B E R I C H T

Erkenning Armeense genocide in Nederlands Parlement stap dichterbij

Den Haag – Enkele honderden demonstranten hebben op 21 april 2004 met een
petitie aan de Tweede Kamer, aan de regering en aan de Turkse ambassade
erkenning geëist van de genocide op Armeniërs van 1915 in Turkije en de
noodzaak benadrukt dat Turkije deze genocide erkent, voordat er sprake kan
zijn van een datum voor onderhandelingen inzake toetreding tot de EU.

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Europese Zaken van de Tweede
Kamer, Mw. S. Dijksma, nam in aanwezigheid van de kamerleden Van Bommel
(SP), Huizinga (CU) en van der Staay (SGP) de petitie in ontvangst uit
handen van een overlevende van de Armeense genocide. Vervolgens werd een
petitie aangeboden aan de Nederlandse regering op het ministerie van
Algemene Zaken. Op de Turkse ambassade bleven de deur en de brievenbus
dicht. De demonstranten konden niet anders dan de brief op de deurknop
achterlaten.

Tijdens de demonstratie op het Plein spraken kamerleden van CDA, PvdA,
ChristenUnie, GroenLinks en SP de demonstranten toe. In hun toespraken
onderstreepten de kamerleden het belang van erkenning van de Armeense
genocide. Tevens werd duidelijk dat de fracties van deze partijen, die
samen een meerderheid vormen in de Tweede Kamer, de Armeense genocide
feitelijk erkennen. Hiermee is de erkenning in Nederland van de genocide op
1,5 miljoen Armeniërs in het najaren van het Turks-Ottomaanse Rijk een stap
dichterbij gekomen.

Lagen de opvattingen van de partijen en die van het 24 april Comité wat
betreft erkenning van de Armeense genocide dicht bij elkaar, meer verschil
was er wat betreft de rol die erkenning al dan niet moet spelen bij de
beslissing over een datum voor onderhandelingen met Turkije voor evantuele
toetreding van dit land tot EU. Hierover zal de komende tijd nog nader van
gedachten worden gewisseld.

De demonstratie was de eerste in een reeks activiteiten, die het 24 april
comité van de Armeense Federatie de komende tijd organiseert met het oog op
erkenning door Turkije van de Armeense genocide van 1915.

De jaarlijkse plechtige herdenking van de Armeense genocide vindt op 24
april a.s. vanaf 13.00 uur plaats op begraafplaats de Boskamp in Assen bij
de Armeense gedenksteen. Na een kranslegging en plechtigheid, wordt een
bijeenkomst gehouden in de aula van de begraafplaats. Hierbij zullen o.a.
Freek de Jonge en Paul Scheffer , alsmede de ambassadeur van Armenië in de
Benelux, het woord voeren.

http://24april2004.ontheweb.nl
http://24april2004.ontheweb.nl